Historie obcí a přilehlého okolí

Dějiny obce Jezvé

Jezvé (kdysi Gesowi, německy Neustadtl) je jedna z nejstarších obcí v okrese Česká Lípa, dnes je začleněna do obce Stružnice. Dotýká se jiné obce, Horní Police, od města Česká Lípa leží směrem na západ.

První písemná zmínka o existenci vsi pochází z roku 1197, kdy byla označena jako majetek, dar rytíře Hroznaty Tepelského. Byla tedy jedním z nejstarších doložených sídel z českolipského okresu. Další dochovalý záznam je z roku 1352, označuje Jezvé latinsky jako Nova civitas a dosvědčuje existenci středověkého kostela. Obec se dostala v 14. století mezi majetek cisteriáků z Mnichova Hradiště. Ti sem přivedli kolonisty a podnítili rozvoj řemesel. V roce 1420 byla obec poničena husity. Po husitských válkách obec získali Berkové z Dubé, po nich zde byli Vartenberkové a v 16. století Salhausenové.

Již zchátralý kostel byl zbourán roku 1746 a téhož roku byla zahájena stavba kostela nového. Náklady nesl z větší části hrabě Kounic z výnosů svého panství. Hlavní stavební práce byly ukončeny po pěti letech roku 1751.

V roce 1798 vypukl v Jezvé velký požár, který zničil školu, špitál, pivovar, mlýn, 40 domů a 36 chalup. Poškozen byl i kostel, byl však opraven a dočkal se i dalších venkovních úprav.

Jezvé bylo od roku 1964 začleněno do obce Stružnice.

Text byl převzat z databáze Wikipedie