Historie obcí a přilehlého okolí

Josef Möldner

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Se ctí položil svůj mladý život v Poli.

Josef Möldner

Dne 30 října 1915 okolo polední hodiny při útoku na nepřítele padl Josef Möldner. “Průstřel hlavy”, zazněl smrtí vojenského hrdiny.Narodil se 28. ledna 1895 v Podmoklicích u Semil, absolvoval měšťanskou školu v Litoměřicích a poté nastoupil dráhu učitele. 8. června 1914. 15. srpna nastoupil do školy v Jezvé, kde si i nadále prohluboval své učitelské vzdělání. Po vypuknutí světové války vzhledem ku jeho mládí nebyl odveden. Avšak již 15. února nastoupil k odvodu. Přihlásil se jako jednoroční dobrovolník a odjel na frontu. Na frontě se bil velice statečně. Patřil ke 14. četě v zemi nepřítele …?.., kde kule záhy ukončila jeho mladý život. Tento náš spoluučitel byl příkladem nám všem.

Padl jako hrdina na poli cti a slávy, za Boha, Císaře a Vlast.

Čest statečnému.