Historie obcí a přilehlého okolí

Helmut Wildner

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Helmut Wildner

narozen 2. říjena 1922 v Libereci. Po narození se odstěhoval do Jezvé jako vnuk mistra mlynářského Karla Kreibicha. Po ukončení základní školy v Jezvé počal navštěvovati školu v České Lípě. V roce 1939 vstoupil do hitlerjugend kde působil půl roku. Počátkem roku 1941 narukoval k Arbeitsdienstu kde působil v Biskajském zálivu. 15.října 1941 se navrátil zpět a 20.10 nastoupil k Wermachtu. Působil u 6.Panzer Gren Reg 110. 1.srpna 1942 byl povýšen na poddůstojníka.

Kopie telegramu Karlu Kreibichovi

Haupfeldwebel Sass
V poli 18. srpna 1942Polní pošta č. 30563Vážený pane Kreibich!V potyčce u Poljany dne 15.8 1942 Váš vnuk poddůstojník Helmut Wildner věrný zástavě položil život za vlast.
Sděluji Vám jménem mým a jeho kamarádů upřímnou soustrast. Mohu Vás ubezpečit, že Váš vnuk položil život za velkou věc pro svůj národ, vůdce a říši.
Jeho smrt nás všechny zasáhla žalem a lítostí.
Kompanie mu zachová věrnou vzpomínku.
Pádem této přehořké skutečnosti, napadlo mne také, že náš velitel kompanie položil svůj život v boji za Velké Německo a svobodu.S pozdravem a účastí
Váš F. Sass