Historie obcí a přilehlého okolí

Lidské příběhy


Firma Franz Wöhle & synové

  Firma František Wöhle & synové byla založena roku 1797 v Jezvé. Synové zakladatele firmy se jmenovali Eduard a Ferdinand. Firma patřila k největším v Jezvé a s 80 zaměstnanci byla pravděpodobně největším zaměstnavatelem. Firma byla zaměře...

Karl Schreiber

Příběh vrchního poštmistra z Jezvé Po čtrnáctiměsíčním pátrání po všech možných institucích včetně Židovských obcí v Děčíně, Liberci i v Praze, po mnoha hodinách pátrání v internetových databázích i vysedávání v archivech, jsem konečně slavil úspě...

Pan ředitel Novotný

Na svého otce, prvního poválečného ředitele místní školy, pana Ladislava Novotného a dětství v Jezvé vzpomíná jeho syn pan Ivo Novotný Tak jako tatínek byl prvním poválečným ředitelem jezvecké školy, tak já jsem byl jedním z prvních prvňáčk...

Paní učitelka Blažena Herdová

Rozloučení se školou a odchod na zasloužený odpočinek paní učitelky Blaženy Herdové. Paní učitelka Blažena Herdová učila na Základní škole v Jezvé celkem 26 let a vychovala několik generací žáků. Z toho jako paní učitelka 11 l...

Arciděkan Wenzel Hocke

8. leden 1732, Jezvé†1. březen 1808, Horní Police Kdy se narodil Wenzel Hocke, není známo, protože se o tom nedochoval žádný zápis. První záznam, který ho zmiňuje, je záznam o křtu z 8. ledna 1732. Toto datum je někdy uváděno ...

Odhalení pamětní desky Hockewanzelovi

Program této akce byl zahájen slavnostní mší v kostele, kterou sloužil otec Stanislav Přibyl. Poté proběhla zajímavá prezentace historie někdejší fary jejím majitelem Ing. Ivanem Bílkem. Všichni přítomní obdivovali, jak se fara viditelně proměňuje...