Historie obcí a přilehlého okolí

Škola školka Jezvé

skolajezve1947

Škola s dobovou výzdobou a Jiřina Šestáková v roce 1947

Jezve_obj_skola_1

Jedno z prvních poválečných vysvědčení z jezvecké školy.

Jezve_obj_skola_2

Ročník 2000/2001 – zleva sedí Žaneta Jílková, Tomáš Harang, Eva Městková, Denisa Jílková, Katka Povýšilová, Denisa Tenereslová, Patrik Harang, Honza Zahrádka, Kuba Sedlmajer, Petr Ševic, Ondra Tébr.
Zleva stojí Kuba Kubelka, Vlasta Zavadilová, Libor Teneresl, Lucie Jílková, Honza Kubelka a Markéta Štummerová
Vzadu zleva stojí – učitelka Jana Tejkalová, vychovatelka Anna Levová, školnice Eva Štejmová a ředitelka Helena Janoušková

Jezve_obj_skola_3

Fotografie 1. a 3. třída 1994/1995
Zleva sedí Karel Štejma , Michala Vysekalová ,Brigita Bartošová, Ilona Hájková, Michala Novotná, Jana Podrabská , Martin Zahrádka a Petr Fletcher.
Zleva stojí Josef Holub, Tomáš David 1 tř. , Jitka Brejchová, Markéta Fletcherová, Lucie Davidová , Jirka Holub 2.tř., Stáňa Holubová, Jana Merenusová, Petra Pilařová, Lucka Kubašová 1. tř. a Jiřina Cirhanová 1. tř.
V zadu stojí zleva paní učitelka Jana Tejkalová, ředitelka školy Jana Hackelová, kuchařka Věra Šlechtová, uklízečka Eva Štejmová a učitelka Anna Levová.

Jezve_obj_skola_4

Školní rok 1993/1994 – třetí a čtvrtá třída. V lavici vlevo sedí Klára Kubašová, Petra Engová, M. Jurčíková, Lenka Šámalová, Luboš Merenus a Mirek Rác.
V prostřední lavici – Šárka Kolkusová, Helena Krajčová, Denisa Ryšavá, Petra Šindelářová a Katka Štejmová.
V lavici u okna sedí – Mirka Paloučková, Pavla Bittmanová, Honza Merenus, Adéla Růřičková, Martin Hammer, Olda Merenus, Milan Řehák, Tomáš Wehle, Pavlína Šlamjarová a Líba Řeháková.

Jezve_obj_skola_5

Na fotografii z ročníku 1992/1993 jsou – Olda Merenus, Míla Řehák, Míra Janoušek, Jindra Lukáš, Petra Pilařová, Stáňa Holubová, Honza Merenus, Petra Šindelářová, Jitka Brejchová, Josef Holub, Markéta Fletcherová, Jana Merenusová, Pavla Bittmanová, Helena Krajčová, Denisa Ryšavá, Katka Štejmová, Mirka Paloučková, Tomáš Wehle, vychovatelka Anna Levová a ředitelka Jana Hackelová.

Jezve_obj_skola_6

Druhá a čtvrtá třída v ročníku 1988/1989
učitelka Jana Tejkalová,
vzadu stojí Martin Beneš, Petr Bláha, Katja Záklasníková, Katka Klusáčková, Jan Mašinda, Fanda Bittman, Anna Gallová, Standa Klíma, Miloš Pilař a Lukáš Mála.
vpředu sedí Michaela Gallová, Anna Jurášková, Veronika Růžičková, Marie Klímová, Lucie Tejkalová, Klárka Nosková, Stáňa Bittmanová, Martin Hammer, Věra Hamerová, Tomáš Janda a Martin Buriánek.

Jezve_obj_skola_6a

První a třetí třída v ročníku 1988/1989
učitelka pí.Hackelová,
vzadu stojí Zuzana Panochová, ?, Petra Tichá, Zdenka Čadilová, Monika Tichá, Jana Blahová, Pavlína Jílková, Kateřina Benešová, Romana Pernicová, Josef Hermann a Jiřina ouřecká
vpředu sedí Helešic, Šámal, Drahuška Pokorná, Erlich, Veronika Kopová, ?, Zuzana Hamrová, Václav Benda, Ruda Wehle a Jirsa
na zemi sedí Milan Tichý, Milan Mála, Václav Šámal, Marek Benda, Jan Hamr, Hamr a Ivo Jančí

Jezve_obj_skola_7

Školní rok 1983/1984 – zleva na zemi sedí Luboš Tejkal, Lukáš Šťastný, Jiří Panoch, Jarda Jakeš, Jarda Jílek, David Kalina, Milan Matys, Vašek Ehrlich a Láďa Křemen.
zleva na lavičce sedí – Radim Blažek, Ylona Haragová, Martin Pilař, Honza Gallo, Michal Haník, Štěpánka Králová, Jana Trublová, Marcela Pernicová, Katka Lacinová, Jana Vyhlasová a Andrea Jandová.
Za nimi stojí – Běta Svobodová, Simona Ryšavá, Kateřina Křemenová, Ylona Biharyová, Mirka Křemenová, Pavla Ehrlichová, Lenka Pernicová, Jitka Bendová, a Alena Kucharovičová.
vzadu stojí – učitelka Jana Tejkalová, Mirek Veselý, Petr Bláha, Jára Ehrlich, Roman Skrčený, Jan Haník a ředitelka Jana Hackelová.

Jezve_obj_skola_8

Školka rok 1967 shora – ?, M. Stupka, P. Hrdlička, J. Hrdlička, ?, J. Šplíchalová, P. Zahrádka, ?, V. Bělová, L. Bělová, ?, Z. Hruška, ?, Bláha, J. Reisingerová, ?, ?,? D. Marková. Pod otazníky by mohli být Lindrovi, Skrčený, byli přibližně stejný ročník.

Jezve_obj_skola_9

Učitelé z Jezvé – zleva: Blažena Herdová, Dolores Nováková, ředitel školy Václav Záborec a ředitelka mateřské školky ? Hořínková.

Jezve_obj_skola_10

zleva stojí: Helena ?, Radka Frolíková , Zdeňka Holbíková, Václav Zahrádka, Milan Hruška , Pavel Klusáček, Jindřiška Havlíková , Růžena Belingerová.
zleva dole: Milan Valigura, ? , ? , Miluška Vytisková, Hana Šplíchalová, ? , ? , Milan Klak

Jezve_obj_skola_11

Dětský den 1967 Z. Reisinger, paní Doušová a pan Černý

Jezve_obj_skola_12

Školka 1965 – Lenka Kritzbauchová, sestry Šplíchalovi, děti Hladíkovi a Zdeněk Reisinger

Jezve_obj_skola_13

Na obrázku z roku 1965 jsou P. Bláha, ? Hromová, J. Hladík a Jarda Reisinger,
v plátěném kloboučku Josef Havlík

Jezve_obj_skola_14

Rok 1956 zleva Alena Janoušková, Alena Šestáková, J. Skrčená, Vlasta Vrzalová, Slávek Vrzal, Marie Vrzalová, Marta Kolářová, Karel Koubek

Jezve_obj_skola_15

Na školní zahradě 1. a 3. třída 1956:
zleva: Karel Koubek (drží hrábě), Pavel Zákostelecký (rozbíhá se), Pavel Voborník, Alena Janoušková, Jaroslav Nykodým, Vlasta Hašlová, Jan Šimeček, Vlasta Vrzalová, Olga Kolářová a Marie Vrzalová. Za Marií Vrzalovou s neviditelnou tváří je bezpochyby Alena Šestáková – podle “kohouta” ve vlasech – viz následující fotografie v pořadí.

Jezve_obj_skola_16

Na školní zahradě 3. třída 1956
Zleva: Jan Šimeček, Pavel Voborník, Karel Rys, Jana Skrčená, Vlasta Hašlová, Olga Kolářová, Vlasta Vrzalová (1.třída), (Alena?) Bucharová, Alena Šestáková, Marie Vrzalová, Alena Janoušková, Josef Matuš, Jaroslav Mašinda, Josef Jílek a Jaroslav Nykodým.

Jezve_obj_skola_17

Rok 1956 – první řadě jsou žáci 1. třidy. Ostatní jsme 3. třída. Pan Záborec vyučoval tehdy 1. a 3. třídu v přízemí a paní Herdová 2., 4. a 5. v prvním patře.
Zleva jsou: Libuše Pokorná, František Hendrych, Karek Koubek, Zdenka Hovorková, Ivana Prokešová, Vlasta Vrzalová a (Vlasta?) Janglová.
V poslední řadě s viditelnou polovinou obličeje jsou zleva: Alena Šestáková, (Alena?) Bucharová, Marie Vrzalová, Olga Kolářová, Pavel Zákostelecký a Vlasta Hašlová.
S viditelným obličejem jsou zleva: Pavel Voborník, přede mnou Stanislav Cinkl, Jan Šimeček, Karel Rys, Josef Matuš, Bohuslav Povýšil, Jana Skrčená, Vladislav Hypša, Alena Janoušková, Ladislav Křemen, Jaroslav Mašinda, Josef Jílek a Jaroslav Nykodým.

Jezve_obj_skola_18

3. třída na školní zahradě v roce 1956 – zleva stojí Josef Matuš, Ladislav Křemen, Pavel Voborník, Pavel Zákostelecký a Vladislav Hypša.
Zprava sedí – Josef Jílek, Karel Koubek, Jaroslav Mašinda, Jaroslav Nykodým, Jan Šimeček, Karel Rys, Stanislav Cinkl.

Jezve_obj_skola_19

Škola -rok 1956 druhá, čtvrtá a pátá třída.
Jenšovská Marie, Šestáková Jiřina, Martínková Jaroslava, Jangl Jan, Štejma Karel, Souček Zdeněk, Koubek Miroslav, Matuš Petr, Kos Jan, Jurášek Heřman, Hovorka Bohuslav, Bartoš Václav, Mach Milan, Dvořák Josef, Hlivka Josef, Jordán Jan, Bartoš Jan, Pospíšilová Ilona a paní učitelka Herdová Blažena.

Jezve_obj_skola_20

Škola rok 1956 první a třetí třída.
Šimeček Jan, Zákostelecký Pavel, Povýšil Bohuslav, Rys Karel, Matuš Josef, Vrzalová Marie, Kolářová Olina, Hašlová Vlasta, Mašinda Jaroslav, Janoušková Alena, Skrčená Jana, Hypša Vladislav, Křemen Ladislav, Šestáková Alena, Jílek Josef, Voborník Pavel, Nykodým Jaroslav, Habart Zbyšek, Nykodým František, Vrzalová Vlasta, Hovorková Zdena, Prokešova Ivana, Koubek Karel, Pýcha Stanislav, Janglová Vlasta, Bartošova Jana, Hořínek Leoš a Křivská a pan ředitel Záborec Václav.

Jezve_obj_skola_21

Na fotce jsou. Fanda Hendrych, Líba Pokorná, Karel Koubek, Zdena Hovorková, Irena Prokešová, Vlasta Vrzalová, Vlasta Janglová, Karel Rys, Láďa Hypša, Láďa Křemen, Pepa Jílek, Pavel Voborník, Jarda Mašinda a Jaroslav Nykodým.

Jezve_obj_skola_22

Obrázek číslo 1. Květa Hylská, Vladislav Hypša, Jaroslav Mašinda, Petr Matuš, František Matějíček, Jan Jordán, Alena Šestáková, Marie Vrzalová, Jaroslava Martínková, Karel Hylský, Jana Skrčená, Marie Samcová, Miroslav Koubek, Josef Matuš, a paní učitelka Hamplová.

Jezve_obj_skola_23

Obrázek číslo 2. Marie Samcová, Jaroslava Martínková, Jaroslav a František Matějíček, Karel Hylský, Květa Hylská, Petr a Josef Matušovi a Miroslav Koubek.

Jezve_obj_skola_24

Obrázek číslo 3. Jaroslav Mašinda, Josef Matuš, Josef Matuš, Vladislav Hypša, Karel Hylský, Jan Jordán, Alena Šestáková, Zděnek Souček, Jana Skrčená, Marie Vrzalová, Karel Hylský, Jaroslav Matějíček, Petr Matuš, Marie Samcová, Jaroslava Martínková, Miroslav Koubek, František Matějíček a paní učitelka Hamplová.

Jezve_obj_skola_25

Obrázek číslo 4. Zdeněk Souček, Marie Samcová, Karel Hylský, Miroslav Koubek, Jaroslava Martínková, Alena Šestáková, Matuš Petr, Jaroslav a František Matějíčkovi a Květa Hylská.

Jezve_obj_skola_26

Čestná stráž pionýrů na hřbitove v Jezvé.
Bartošová Jana, Dvořák Josef, Borýsková Hana, Herdová Blažena, Bartoš Milan, Frolík Josef, Štumerová Jaroslava a Mašinda Jaroslav.

Jezve_obj_skola_27

Čestná stráž pionýrů na hřbitove v Jezvé.
Kosová Marie, Habart Zbyšek, Pokorná Libuše, Kaucký Jaroslav, Hovorková Zdena, Bartoš Pavel, Hrdá Eva a Koubek Karel.

Jezve_obj_skola_28

Učitelský sbor z roku 1929.
Zleva stojí Hildagard Pfronger – učitelka průmyslu, Viktor Hörandel – farář, Johan Zenker – vrchní učitel a Adolf Wiesner – učitel.

Jezve_obj_skola_29 Jezve_obj_skola_30

Dvě fotografie z roku 1920.
Podařilo se zjistit pouze jména učitelů. Je to pan ředilel Franz Gerthner a učitelé Karl Seidl a ? Wilklangkanss.

Jezve_obj_skola_31 Jezve_obj_skola_32

Trochu statistiky z let dávno minulých. Za povšimnutí stojí zejména počet a národnostní složení žáků, ze kterého si můžete udělat přibližný obrázek o životě v Jezvé.

4 Starší komentáře

  1. dežo:

no to je toho

4 Červenec 2010, 9:44 am

  1. PILAŘOVÁ IVETA:

NA FOTOGRAFII MATEŘSKÉ ŠKOLY V JEZVÉ Z ROKU 1965 JE V TOM PLÁTĚNÉM KLOBOUČKU JOSEF HAVLÍK

18 Květen 2008, 9:00 pm

  1. Voborník Pavel:

Dobrý den,
zabrousil jsem na Vaše stránky a potěšilo mě, že jsem se našel na prezentovaných fotografiích. Chci Vám proto upřesnit některé Vaše popisy.
5. černobílá fotografie (děti na kládě u školy) bude pravděpodobně z roku 1956, kdy jsme chodili do 3. třídy. V roce 1960 jsme už chodili do Horní Police. Na kládě sedí první zleva Alena Janoušková, (Jiřina Šestáková byla starší o 1 nebo 2 roky – viz 9. černobílá fotografie). Další jména jsou správně – Alena Šestáková, Vlasta Vrzalová, malého hocha nepoznávám, Marie Vrzalová, Olga Kolářová a Karel Koubek.
6. černobílá fotografie na školní zahradě je z roku 1956, kdy jsme chodili do 3. třídy. V zadní řadě stojící, schován za koštětem, jsem právě já, Pavel Voborník (byl jsem tehdy nejvyšší ze třídy). V dolní řadě u sedících si opravte směr – jména máte uvedena zprava, ne zleva. Jméma jsou správně a ten, kdo drží koště bude Karel Rys.
U 9. černobílé fotografie (2., 4. a 5. třída) je rok 1956 správně. Jangl byl myslím Jan. Zde chodila Jiřina Šestáková.
K 10. černobílé fotografii jen doplnění: Janglová byla Vlasta a Hořínek Leoš.
Jméno Křivské si už nepamatuji.
Mám k dispozici další dvě fotografie naší 3. třídy z roku 1956, brané na školní zahradě téhož dne, jako je zde uvedená 6. černobílá fotografie a jinou fotku naší 3. třídy a některých dětí 1. třídy společně s panem “řídícím” Václavem Záborcem, branou před hlavním vchodem do školní budovy. Fotografie jsem přepracoval do elektronické podoby a, pokud budete chtít, mohu Vám je zaslat – nevím však, na jakou e-adresu.

Zdravím

Pavel Voborník
29.3.2008

29 Březen 2008, 10:34 pm

  1. Loukotová Jiřina:

Zdravím všechny, kteří se podíleli na vytvoření těchto stránek.
Ráda by jsem doplnila jméno holčičky na čb. fotografii druhé zhora.
Mezi Helenou a Zdeňkou Holbíkovou stojí Radka Frolíková a holčička vedle
Růženy Belingerové mi velmi připomíná Jindřišku Havlíkovou.
S pozdravem
Loukotová Jiřina

29 Prosinec 2007, 2:26 am

2 komentáře u Škola školka Jezvé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..