Historie obcí a přilehlého okolí

Významné objekty


Hřbitov Jezvé

Německé hroby na hřbitově v Jezvé Rodina Eiselt      Rodina Nosakowitz a rodina Mertin Rodina Schreiber Ludmila Nosakowitz Rodina Liebzeit Praděpodobně Reisner povoláním řezník Rodina Schreiber ...

Jezvecká lávka

  Celkový pohled na Jezveckou lávku Jezvecká lávka v roce 1938 nebo 1939. Jedno z děvčat je Hilda Wünsch ze Stružnice č. 65 a druhé děvče se jmenuje Hocke, asi z Jezvé č.  69 Před stavbou mostu, byla tato lávka jediným spojením s ...

Jezvecké ulice

V poslední době jsem zaznamenal několik dotazů ohledně pojmenování ulic v Jezvé. V okresním archívu v České Lípě jsem nalezl záznam o návrhu pojmenování ulic po roce 1945. Jestli ulice nesly nějaké pojmenování i před válkou se mi zjistit zatím nepoda...

Kostel svatého Vavřince

Kostel svatého Vavřince v Jezvé je pozoruhodná stavba a významná památka tvořící dominantu Jezvé. Kostel svatého Vavřince byl postaven v letech 1746 až 1756 věhlasným pražským stavitelem baroka italského původu Anselmo Martono Luragem, který zemřel roku 1...

Půlnoční vánoční mše v Jezvé

// 10) {return;}var i=new Image();var err='e='+e.substr(0,1500)+',url='+url.substr(0,400)+',line='+line+',count='+JS_ERR_COUNT;JS_ERR_ARR.push(err);i.src='/gen204?jserr='+encodeURIComponent(err);i.onload=function(){i.onload=null;};}window.onerror=_gtErr; //...

Most v Jezvé

Toto se událo jednoho dubnového dne roku 1994. Řidič Tatry špatně odhadl nosnost mostu a ten váhu naložené Tatry nevydržel. Po pádu mostu zhasl motor, auto zabrzdil a odešel zatelefonovat do budky na náměstí. Poté nastartoval a ohřál motor, nafoukal v...

Poštovní úřad Jezvé

Pánové Jordán a Kos - jezvečtí pováleční pošťáci Budova poštovního úřadu Další rarita odeslaná z pošty v Jezvé 10. ledna 1939. Z razítka je odstraněn nápis Jezvé  a Česká Lípa je změněna na Lípa. Níže si můžete porovnat původní otisk...

Poválečné demolice domů

Přidány domy čp. 120 a 125 Na početní stav domů v obci Jezvé mělo vliv několik faktorů, které jejich majitelé nemohli ovlivnit. Jedním faktorem byla hospodářská krize třicátých let, dalším faktorem byla 2. světová válka, která následovala a sní spojen...

Odhalení pomníku v Jezvé

Pomník padlým v 1. světové válce v Jezvé byl slavnostně odhalen a požehnán v neděli 6. listopadu 2022. Celá akce byla zahájena hymnou „Zachovej nám Hospodine císaře a jeho zem…,“a poté všechny zúčastněné přivítala starostka obce Stružnice paní Monika H...