Historie obcí a přilehlého okolí

Jezvecké ulice

V poslední době jsem zaznamenal několik dotazů ohledně pojmenování ulic v Jezvé. V okresním archívu v České Lípě jsem nalezl záznam o návrhu pojmenování ulic po roce 1945. Jestli ulice nesly nějaké pojmenování i před válkou se mi zjistit zatím nepodařilo.

Dne 10.2. 1946 byl na zasedání MNV učiněn tento zápis.

bod číslo 8 – pojmenování ulic a náměstí:
Občan Šafařík předkládá návrh aby obec Jezvé, která ve skutečnosti jest městysem dostala pojmenování náměstí a ulic, a to následovné:
Náměstí Dr. Edvarda Beneše. Od náměstí k Polici Třída Generalisima Stalina. Z náměstí k Č. Lípě ulice Klementa Gotwalda. Ulice u Kovárny od školy k čp. 92. Chalupnická – mezi váhou a školou. Mostecká – od konsumu k lávce Říční. Z náměstí k 55 Mlýnská a Okružní od 32 k vodě.

V pozdějších záznamech jsem nalezl ještě záznam o ulici Prof. Zdeňka Nejedlého. Podle čísel domů, které na ní byly uvedeny, začínala u náměstí a vedla směrem do Stružnice, takže se pravděpodobně jednalo o ulici, která se dříve jmenovala Klementa Gottwalda.

DSCF5007 DSCF5008

Pojmenování Říční ulice se v nedávné době do Jezvé vrátilo, i když alespoň neoficiálně.