Historie obcí a přilehlého okolí

Kaple ve Stráži u České Lípy

 

Poválečná fotografie kaple ve Stráži

Kaple ve Stráži u České Lípy se nacházela uprostřed obce. Postavena byla z kamene, krytá šindelem s dřevěnými dveřmi zasazenými do kamenného rámu, vchod je orientován jihovýchodně. Byla 5,34 m dlouhá a 4,15 m široká se zvonem v malé dřevěné věžičce. Prostorná kaple patřila obci, která se také starala o její údržbu. Kaple byla v letech 1901 a 1902 renovována zdejšími dobrodinci. V létě 1935 byla tato kaple kompletně zrenovována obcí. Byla položena nová střešní krytina z tvrdé břidlice. Vyměněna okna a kaple byla uvnitř i zvenčí nově vymalována.
Uvnitř kaple se na každé straně nacházelo pět židlí. Oltářní obraz malovaný na plátně v černém dřevěném rámu znázorňoval korunovaci Panny Marie ve Stráži. Vpravo vedle oltáře stála socha Svatého Antonína a vlevo socha Svatého Augustina. Na pravé stěně visel velký obraz s nápisem „Magnificent sanctitate v Exod.15.8“. Vlevo je latinský nápis, který nelze přečíst. Na oltáři pod obrazem se nacházela červená dřevěná vitrínka s nápisem F.F. 1752 se soškou z vosku představující Pannu Marii. Kaple dále obsahovala čtyři malé obrázky, které prezentují čtyři učitele církve a další dva obrázky: na jednom z nich je Josef a na druhém Marie s děťátkem. V kapličce se také nacházelo deset zrcadlových obrázků, dva velké a dva malé svícny a cínová křtitelnice. K dispozici byla oltářní tkanina z bílého plátna, jedna z tištěného plátna modrá a jedna tkanina s potiskem červeně lemována.
Výše zmíněný čtyřicet kilo vážící zvon, byl v létě 1917 zkonfiskován pro válečné potřeby 1. světové války. S pomocí dárců a náhrad za konfiskovaný zvon nechala obec v roce 1926 pro svou kapli odlít nový zvon u firmy Herold v Chomutově. Jak probíhalo svěcení nového zvonu, se můžeme dočíst v místním tisku: Neděle 13. června 1926 byla pro Stráž slavnostní neděle zvláštního významu. Vysvěcení zvonu, který ode dneška z věže naší kaple bude oznamovat spoluobčanům radosti i strasti. Cesta místních obyvatel do kostela ve Stružnici započala za příznivého počasí v osm hodin ráno a akt vysvěcení se konal ve dvě hodiny odpoledne. Starosta obce pan Förster mohl srdečně pozdravit a vyjádřit poděkování četným hostům, mnoha spolkům, všem místním obyvatelům a všem dárcům, kteří pomohli umožnit pořízení zvonu. Slečna Paula Förster procítěně přednesla verše a byla odměněna mohutným potleskem. Po slavnostním projevu pana faráře Viktora Hörandela z Jezvé, který v něm citlivým způsobem vysvětlil význam zvuku zvonu, tento také provedl vysvěcení zvonu. Girlandami vyzdobený zvon obklopili zástupci obce, hudební a pěvecký spolek, spolek žen, hasiči a okrašlovací spolek ze Stružnice a hasiči z Bořetína. Všechny účastníky oslavy pak spojila velmi podařená lidová oslava, při které byla hudební a pěvecká vystoupení odměněna potleskem. Nakonec článku je vysloveno přání: Nechť nový zvon oznamuje obyvatelům obce Stráž často radostné a pokud možno zřídka smutné zprávy.

Bohužel přání z tohoto článku nebylo vyslyšeno a za několik let se nad osudem Evropy začaly opět stahovat černá mračna. Vypukla 2. světová válka a potřeba barevných kovů pro zbrojní průmysl sebou přinesla opět konfiskace zvonů a to včetně zvonu v kapli na Stráži u České Lípy. Po skončení války došlo k výměně obyvatelstva a nový osídlenci ke zdejší kapli nenalezli vztah. Zvon se do kaple již nikdy nevrátil a neudržovaná kaple chátrala, až došla ke svému zániku. Kapli, nebo to co z ní zbylo a pozemek pod ní zastupitelé obce Stružnice v roce 1996 prodali soukromé osobě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..