Historie obcí a přilehlého okolí

Kniha Obchodníci v Rakouském císařství, Stružnice – Praha – Vídeň

Návrh obalu knihy

Knihu je možno objednat ZDE

Společně s paní Zděnou Slavíkovou, českolipskou rodačkou z Havlíčkova Brodu a Reinhardem Selzem, stružnickým rodákem z Magdeburgu, se nám po tříleté usilovné práci podařilo zpracovat, doplnit a připravit vydání knihy z pozůstalosti stružnického rodáka Franz Josefa Wünsche. Kniha, jejíž obsah tvoří z velké části dochovaná rodinná korespondence a osobní doklady, významně zachycuje část historie obce Stružnice, život obyčejných lidí, kteří zde žili i život pražských obchodníků, kteří odtud pocházeli v 19. století. Kniha bude vydána do konce tohoto roku a bude financována pomocí sponzorů.

Sponzoři, díky jejichž laskavé podpoře kniha vznikne

Náš příběh začíná v roce 1812 ve Stružnici čp. 18 narozením hlavního hrdiny našeho příběhu Franz Josefa Wünsche. Zachycuje jeho školní léta ve Stružnici, učňovská léta v Praze, poté zaměstnání ve Vídni a nakonec zase v Praze. Zde se oženil s Karolinou, dcerou svého bývalého mistra stružnického rodáka Antona Pietschmanna. Několik dopisů se také týká života rodiny v době Pražského červnového povstání v Praze v roce 1848. Franz Josef Wünsch pracoval čtrnáct let jako volený ředitel chudinského ústavu při kostelu sv. Jakuba v Praze, za což obdržel v roce 1871 děkovný dopis. Dne 26. října 1866 obdržel Franz Josef Wünsch jako uznání významné věrnosti, loajality a vlastenecké oběti v posledních válečných událostech vyznamenání Zlatý záslužný kříž s korunou.

Společný historický a genealogický výzkum nás autorů k pojednávanému okruhu osob učinil z díla výjimečný pramen informací o životě pražských kupců i jejich rodin původem ze Stružnice. Jedná se o bratry pražské kupce Antona a Laurence Hanke, stavitelé stružnického kostela. Christofa Langera bývalého stružnického starostu, který se vyučil v roce 1799 u pražského kupce Antona Zarabary. Antona Pietschmanna pražského měšťana a kupce, Franz Josefa Wünsche a Josefa Wünsche juniora. Za povšimnutí stojí také zdokumentování příběhů švagrů Franz Josefa Wünsche. Pražský lékař Laurenz Janka zadarmo léčil chudé děti v chudobinci při kostelu Panny Marie Vítězné v Praze. Janka zemřel ve věku 42 let na tyfus. Druhý švagr Karl Grund, byl dědicem pražské banky F. J. Grund & Söhne, kterou založil jeho otec Franz Josef Grund a která sídlila v Praze na Václavském náměstí. Karl Grund přivedl banku k bankrotu, za což byl odsouzen v červenci 1878 k sedmi letům těžkého žaláře, kde po pěti letech zemřel. Zde, se nám podařilo dohledat celý soudní proces s K. Grundem, ze kterého vyplývá, jak k této události došlo.

Továrna Franz Wöhle & Söhne

Do připravované knihy byl také zahrnut továrník Franz Wöhle z Jezvé, majitel textilní firmy Franz Wöhle & Söhne, jehož dodavatelem barviv byla firma Antona Pietschmanna. Franz Wöhle hrál až do své smrti v roce 1893 významnou roli nejen v místním, ale i v okresním hospodářském a kulturním životě.

Kavárna Zum Schwarzen Kameel ve Vídni

Zvláštní pozornost jsme věnovali dodnes fungujícímu rodinnému podniku a obchodu s lahůdkami Zum Schwarzen Kameel ve Vídni a jeho majiteli Josef Stiebitzovi (*1779). Ten hrál velmi významnou roli v životě Franz Josefa Wünsche a další důvod, proč byl do knihy zahrnut je nejen velké množství dochovaných materiálů, ale také úzký vztah ke zdejšímu regionu. Josef Stiebitz se narodil ve Vědlicích u Úštěku a jeho podnik byl dvorním dodavatelem lahůdek na císařský dvůr. Za své služby obdržel Josef Stiebitz Řád Franz Josefa I.

Josef Wünsch junior

Velmi důležitou osobou našeho příběhu je Josef Wünsch jun. díky němuž se obsáhlá pozůstalost dochovala. Syn Franz Josefa Wünsche, rytíř Řádu Františka Josefa a nositel Pruského královského Řádu koruny 3. třídy trávil své dětství částečně ve Stružnici a jak se v knize dočtete, nebyl to zrovna vzorný chlapec. Po ukončení gymnázia v Praze vedl obchod svého dědy Antona Pietschmanna. V roce byl 1895 kooptován Jednotou rakouských pokusných stanic a Akademií pivovarského průmyslu do výboru a odborného komitétu. V letech 1892 – 1899 vykonával funkci vicepresidenta Rakouského pivovarského společenství. Od roku 1899 působil několik let jako president Ústředního Svazu rakouského pivovarského průmyslu. Sám vlastnil pivovar ve vídeňském Wahringu.

                 

Kniha bude vydána do konce listopadu a 8. prosince, se za účasti autorů, zástupců sponzorů a všech, kteří se na jejím vzniku podíleli, uskuteční slavnostní křest knihy.