Historie obcí a přilehlého okolí

Ostatní


Hasičské závody 2007

I. ročník soutěže v požárním útoku na hřišti v Jezvém Sbor dobrovolných hasičů Jezvé pořádal dne 15. září I. ročník soutěže v požárním útoku na hřišti v Jezvém o putovní pohár starosty obce Stružnice – Jezvé. Závod byl vypsán v kategoriích ženy a muži....

Hasičské závody 2008

Soutěž v požárním útoku 2008 V sobotu 20. září 2008 pořádali členové SDH Jezvé na hřišti v Jezvé soutěž v požárním útoku. Jednalo se o 2. ročník poháru starosty obce a 1. ročník memoriálu Aloise Juráška. Závodu se zúčastnilo 12 týmů. Čtyři týmy ...

Putování s pohádkou 2007

V neděli 23. září 2007 se ve Stružnici uskutečnilo již čtvrté Putování s pohádkou. Krásné zářijové počasí přilákalo na start mnoho dětí i dospělých. Při svém putování ve stružnickém lese děti plnily různé úkoly u mnoha pohádkových bytostí. U víl...

Setkání s důchodci 2008

Komise pro občanské záležitosti a občanský výbor ZO Stružnice uspořádali předvánoční posezení zastupitelů obce s důchodci. Setkání se uskutečnilo 13.12.2008 v budově bývalé samoobsluhy ve Stružnici. Po přivítání všech zúčastněných starostou obce ...

Vavřinecká pouť 2008

V sobotu 9. srpna 2008 se konala na hřišti v Jezvé Vavřinecká pouť, která byla spojena s oslavou 200. výročí úmrtí Hockewenzela. Kreibichův mlýn Jezvé - rodiště Wenzela Hocke a jeho podobizna z dobových novin. Pokusil jsem se pro Vás natočit n...

Videa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vodácká výprava 2007

Několikrát do roka pořádá Vašek Ehrlich Vodáckou výpravu. Je to akce, které se rádi zúčastňujeme a za kterou Vaškovi moc děkujeme. Miško a Vašek v pozadí Dominik Peřina Miško, Janička, Ďoura ( Honza Merenus), Vašek Ehrlich, Hedvik...