Historie obcí a přilehlého okolí

 

Den válečných veteránů – 11. listopad 2023 ve Stružnici

Vítejte na stránkách věnovaných obcím Stružnice a Jezvé!

Tyto stránky byly založeny 20. 9. 2007 a jsou zaměřeny především na zdokumentování historie těchto dvou obcí a jejich přilehlého okolí, počínaje historií dávno minulou, přes dějiny během světových válek, až po novodobou historii, kdy došlo ke sloučení obou obcí v jednu.

Jejich posláním je neumožnit času, aby se zapomnělo na doby minulé, a proto se věnujeme i zapomenutým lidským osudům, dávno neexistujícím objektům a podobně.
Petr Fletcher