Historie obcí a přilehlého okolí

Předválečné události v Jezvé

Článek z Národních listů z 16. března 1905:

Macecha vražednicí. Před porotu v České Lípě byla předevčírem pohnána 25letá žena rolníka Marie Kuntelová z Jezvé pro vraždu svého čtyřletého nevlastního synáčka Richarda, 15letá děvečka Marie Nasová pak pro spoluvinu na tomto zločinu. Kuntelová provdala se v červnu 1903 za rolníka Františka Kuntela, jenž měl z prvního manželství syna Richarda., jemuž dal zajistiti na svém statku menší podíl. A touha po penězích to byla, která přiměla macechu k vražednému činu. Dle udání Nasové Kuntelová kteréhos večera v prosinci chopila se spícího dítěte, nesla je z komory směrem k rybníku a vhodila je do hlubiny, nedbajíc úpěnlivého nářku své oběti, jež se náhle probudila… Bestie v ženské podobě odsouzena k smrti provazem, děvečka Nasová  byla osvobozena.

Poznámka: rodina Kuntel žila v domě čp. 128