Historie obcí a přilehlého okolí

Padlí ve 2. světové válce ze Stružnice

Petr Fletcher Stružnice
Reinhard Selz  Magdeburg
Emanuel Selz Weimar

Tento článek, nebo spíše práce vznikla ve spolupráci s těmi jichž se týká. Tedy s původními Německými obyvateli obce Stružnice s cílem připomenut si 70. výročí konce druhé světové války a se snahou ukázat si její hrůzný dopad na obyvatele Stružnice.

Historie Stružnice měla jako všechny obce své dobré i horší období a toto téma patří do toho horšího období. 2. světová válka a všechny události s ní spojené, jsou nedílnou součástí historie obce a nelze se jim do nekonečna vyhýbat. Co této válce předcházelo a co jí následovalo, zde nebudeme rozebírat, tomu se věnují profesionální historici a není to ani cílem tohoto článku.

Když začala světová válka a muži museli narukovat. Rodiny přišli o silné a pracovité ruce – o své živitele. Ženám nastaly obzvlášť těžké časy, byly nucen převzít povinnosti mužů o obživu rodin a chod hospodářství. Odloučení od svých mužů a synů, strach o ně a všechny starosti s obživou rodin v ženách zanechaly hluboké trauma. S postupující válkou a přibývajícími kříži u pomníků padlých z 1. světové války za padlé syny přicházelo rozčarování a starost o to co bude následovat. Tak jako každá válka, tak i tato, přinesla obyčejným lidem jen strádání, neštěstí a smrt. Všichni tito muži, bez jakékoli diskuze bojovali ve službách zvrhlé ideologie národního socialismu. Bojovali za něco, čemu možná ani sami nevěřili. Svůj osud sami nevybrali, ten jim byl vnucen, nebo podstrčen vůlí někoho jiného. I oni tedy byli oběťmi této války, a proto si zaslouží respekt a vzpomínku jako každý mrtvý. Jejich hroby jsou rozesety po celé Evropě na místech těch nejvýznamnějších operací druhé světové války.

 

Anders Edwin Obergefreiter, narozen dne 1. ledna 1921 ve Stružnici čp. 145 jako manželský syn Anderse Josefa, hostinského ve Stružnici č. 145 a Marie Marthy, roz. Schäfer ze Stružnice. Padl dne 21. července 1943 u města Orel v Rusku. Nositel vyznamenání Železný kříž II. tř. a Odznaku za zranění. https://goo.gl/maps/RETLr

Andersch Josef Gefreiter, narozen 10. června1920 v Jezvé čp. 73. Padl dne 9. prosince 1941 u obce Stareje Petritschewa následkem střelného poranění na hlavě.  Na východním okraji jej rota musela zanechat samotného u místa Nozmorovka. Za statečnost jako pěší spojka, obdržel vyznamenání Železný kříž II.tř. https://goo.gl/maps/0BxB0

Böhm Erich narozen 23. dubna 1919 ve Stružnici čp. 96. Padl 29. listopadu 1941 ve městě Oranienburg, Německo. https://goo.gl/maps/CJTtF

Böhm Willibald Oberkanonier, narozen 17. října 1921 ve Stružnici čp. 23, padl dne 6. srpna 1942 při bombovém útoku u místa Konalenko, 15 km západně od místa Axni (Rusko). Toto místo se nepodařilo identifikovat.

Böhm Walter Unteroffizier, narozen 07. června 1911 ve Stružnici čp. 59. Padl 20. dubna 1945. Pochován je vojenském hřbitově Sperenberg-Fernneuendorf, Německo. https://goo.gl/maps/L5Pnf

Brath Kurt Obergefreiter, narozen dne 19. ledna 1922 v Č. Lípě. Sňatek s Marthou Hocke ze Stružnice č. 63. Povoláním strojní zámečník. Padl dne 16. srpna 1944. Pohřben na místě zvaném Walki v Polsku. https://goo.gl/maps/p8LM2

Doms Walter narozen 18. ledna 1921 ve Stružnici čp. 93. Padl 13. dubna 1945, pohřben je na vojenském hřbitově v Möckern, Německo. https://goo.gl/maps/Ivxk6 

Doms-Möckern I  Doms MöckernII
Hřbitov v Německém Möckernu a detail hrobu Waltra Domse

Fischer Walter Obergefreiter, narozen dne 14. prosince 1914 ve Stružnici čp. 144. Zemřel dne 7. února 1943 v 24 hod. na následky střelného poranění do břicha. Pohřben byl s vojenskými poctami místním farářem na hřbitově hrdinů města Schachty. Účastnil se polních tažení ve Francii, Rusku. U Charkova utrpěl v červnu 1942 poranění hlavy. https://goo.gl/maps/nPqDj

Grumbach Arno Rottenführer Narozen 18. února 1924 ve Stružnici čp. 122. Padl 27. června 1944 ve městě Busigny, Francie. https://goo.gl/maps/Q5bu4

Hackel Wenzel Gefreiter, narozen 6. května 1920 ve Stružnici.  Padl 17. října 1941 u místa Wjasma https://goo.gl/maps/i21Sp – střelné poranění pánve. Nositel vyznamenání  Železný kříž II.tř. Dle Spolku pro péči o válečné hroby je pochován ve válečném hrobě u místa Duchowschtschina. https://goo.gl/maps/R00Cd.

Hampel Karl Unteroffizier, narozen 18. září 1915 v Hamru u Litvínova. Povoláním zemědělský pracovník. Padl dne 13. června 1942 v obci Gubkino asi 60 km jižně od Kursku, Rusko https://goo.gl/maps/woCsx

Hein Wilhelm Grenadier, narozen dne 1. února 1921 ve Stružnici. Povoláním truhlář v továrně na výrobu pianin Rössler v České Lípě. Padl dne 17. ledna 1943 v místě Staraja Stanica u obce Kamenzk v Rusku. https://goo.gl/maps/KI5hT

Hocke Walter Grenadier, narozen 27. ledna 1921 v obci Radeč. Padl 25. ledna 1942 v místě Polatky blízko Moskvy, pohřben u místa Zaselka. Mše svatá byla za něj sloužena ve farním kostele ve Stružnici dne 11. března 1942. https://goo.gl/maps/QBjuU

Jahnel Alfred Obergefreiter, narozen dne 26. dubna 1914 ve Stružnici č. 153, povoláním pokrývač. Raněn dne 28. listopadu 1944, prvně umístěn v lazaretu Oberhof. Střepina granátu, střelné zranění na pravém zápěstí, střela zůstala v ráně. Došlo k infekci rány, tetanu a srdeční slabosti. Zemřel dne 15. prosince 1944 v 23.20 hod. Pohřben na hřbitově v lazaretu –  čestný oddíl  – v Arnstadtu https://goo.gl/maps/007ky dne 23. prosince 1944. Předtím byl raněn v Rusku, průstřel břicha. Ležel 6 měsíců v sádře.

1940

Vojenská nemocnice Arnstadt v roce 1940 

Krombholz Josef Gefreiter, narozen 22. září 1913 ve Stružnici čp. 143. Padl 21. září 1942 v Novém Rogačiku, Rusko https://goo.gl/maps/ciOBR
pohřben Německý vojenský hřbitov Rossoschka, Rusko. https://goo.gl/maps/rzH0R

Krüppel Hubert Unteroffizier Narozen 16. února 1914 Rheydt u Mönchengladbachu. Padl dne 24. ledna 1945 u města Heinsberg⁸ https://goo.gl/maps/RvoiF. Průstřel hlavy – infanterie. Povoláním obchodní úředník. Věk 31 let. Nositel vyznamenání Kříž za válečné zásluhy II. třídy s meči a stříbrný Odznak pro osvědčené řidiče. Jeho žena a syn ubytováni po bombardování průmyslového Severního Porýní Vestfálska u rodiny Eichler ve Stružnici čp. 149.

Liehne Rudolf Soldat, narozen 18. května 1922 ve Stružnici čp. 28. Padl dne 1. září 1942 při boji u místa Korotojak. https://goo.gl/maps/joVBC

Pohřben na vojenském hřbitově 10 km jihozápadně od města Ostergoshok. https://goo.gl/maps/gCU3a

Lukesch Josef, narozen dne 26. srpna 1910 ve Stružnici čp. 83. Padl dne 9. září 1942 ve Volgogradu (Stalingrad). Kolem 9. hodiny po zásahu střepinou granátu do prsou, podbřišku, pravého stehna, pohřben dne 11. září 1944 na hřbitově u železniční trati 14 km západně od Volgogradu (Stalingradu) v samostatném hrobě. https://goo.gl/maps/b0XZZ

Münzel Eduard Obergefreiter, narozen 21. srpna 1908 ve Stružnici čp. 156. Padl 19. října 1944 Debrecen, Maďarsko. https://goo.gl/maps/wZJEk

 

Obergefreiter Franz Patzner

Obergefreiter Franz Patzner

Patzner Franz Obergefreiter se narodil dne 5. září 1901 ve Stružnici čp. 145. Zemřel dne 10. ledna 1945 v polním lazaretu v Sarajevu. Zúčastnil se tažení v Řecku a Srbsku. Leží pohřben na německém vojenském hřbitově v Sarajevu, nová část, 2. terasa 708. https://goo.gl/maps/h1sqB

Patzner Karl Obergefreiter, narozen 19. září 1919 Stružnice čp. 53. Padl 27. prosince 1941 na východě – místo není známo

Pemsel Wenzel Gefreiter, narozen 1. května 1914 Stružnice čp. 32 Padl dne 19. prosince 1942 u Taly, Rusko https://goo.gl/maps/zVuzv. Syn mistra kovářského ve Stružnici. Pohřben na válečném pohřebišti, zřízeném národním spolkem v Kursku-Besedino. https://goo.gl/maps/pO0R2

Peterle Erich Gefreiter, narozen 14. dubna 1923 Stružnice čp. 21. Padl dne 28. září 1944 u Mengeles v Lotyšsku https://goo.gl/maps/p3QAi. Předtím na východní frontě utrpěl střelná zranění paže a nohy.

Pietschmann Heinrich Soldat, narozen 1. února 1921 Stružnice čp. 9. Padl dne 24. srpna 1942 u místa Korotojak u řeky Don. Nacházel se v jámě po vybuchlém granátu, dostal plný zásah. Povoláním byl pomocný dělník v železárnách v Žandově. Na frontě byl 2 měsíce. Zádušní mše byla sloužena dne 27. září 1942. https://goo.gl/maps/joVBC

Pietschmann Karl Obergefreiter, narozen 12. června 1910 Stružnice čp. 84. Ženista. Syn Karla Pitschmanna, rolníka ve Stružnici čp. 84. Padl dne 25. listopadu 1944 v Libau v Lotyšsku. Nositel vyznamenání Železný kříž II. třídy, Válečný kříž za zásluhy a Východní medaile. https://goo.gl/maps/fhrW2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Feldwebel Karl Pietschmann

Pietschmann, Karl Feldwebel, narozen 20. srpna 1917 Stružnice čp. 164. Padl 20. března 1944 Sebyne, Ukrajina – průstřel prsou. Vyznamenání:  Dne 17. září 1941 vyznamenán řádem Železného kříže II. třídy, dne 4. března 1942 řádem Železného kříže I. třídy a 9. června 1944 posmrtně vyznamenán Rytířským křížem. https://goo.gl/maps/DqGSA
Celý článek o Karl Pietschmann zde

Proft Helmut Soldat, narozen dne 26. dubna 1925 ve Stružnici čp. 25. Syn Profta Josefa, zemědělce ve Stružnici čp. 125 a Franzisky Walburga Richter  ze Stvolínek č. 25. Padl dne 1. prosince 1944 v obci Slanec, východně od Košic, Slovensko. https://goo.gl/maps/gIKA9

Raischel Karl Unteroffizier, narozen dne 8. listopadu 1915 ve Stružnici č. 108 jako manželský syn Raischela, Karla, zemědělce ve Stružnici čp. 108 a Emilie roz. Wedrich z obce Kozly. Padl dne 9. července 1943 May 70 km jižně od Orla, Rusko. https://goo.gl/maps/hP2QL

Reichelt Josef Unteroffizier, narozen 17. dubna 1919 ve Stružnice čp. 157. Padl dne 25. října 1941 u obce Kolesnikovo https://goo.gl/maps/dW507 ve věku 23 let a leží pochován na hřbitově hrdinů v Kalininu – dnes Tver https://goo.gl/maps/sv8Rv. Syn Franze Reichelta, zemědělce a starosty ve Stráži u Č. Lípy čp. 16 a Anny, roz. Liebzeit ze Stružnice čp. 158. Narukoval ve Friedbergu v Hessensku.

Riemer Wilhelm Obergefreiter, narozen 19. března 1912, Stružnice čp. 59. Padl 27. ledna 1943 Stalingrad, Rusko. https://goo.gl/maps/4ZD5H

Rochelt Franz Obergefreiter, narozen 3. prosince 1916 Stružnice čp. 6. Padl dne 23. srpna 1941 v Tripolje 30 km jižně od Kyjeva, Ukrajina. Byl zraněn a zabit střepinou granátu. Mše za něj byla sloužena dne 29. září 1941. https://goo.gl/maps/peZSc

Strobach Fraz Karl Soldat, narozen 17. října 1903 ve Stružnici čp. 171. Padl 28. srpna 1943. Pohřben na křižovatce v obci Stanitschnyi na silnici Charkov-Krasnograd, Ukrajina. https://goo.gl/maps/k9KJ7

Tietze Wilhelm Gefreiter, narozen 15. února 1924 ve Stružnici čp. 67. Zemřel v lazaretu dne 5. listopadu 1944 na průstřel břicha.  Předtím třikrát raněn v Rusku. Dle Spolku pro péči o válečné hroby byl převezen jako neznámý voják na pohřebiště Mlawka v Polsku. https://goo.gl/maps/oOa2v

Wein Georg Unteroffizier, narozen dne 29. listopadu 1914 v Berlin – Neukölln. Padl dne 18. února 1944 u v oblasti Apulia  v Itálii. Nositel medaile Osvobození Sudet. Pomocník Reichsbahn (říšská dráha) ve Stružnici č. 183. https://goo.gl/maps/ltKOa

Wöhle Josef Gefreiter, narozen dne 7. února 1922 ve Stružnici č. 139. Manželský syn Wenzela Wöhle, drážního zaměstnance ve Stružnici č. 139 a Marie Wünsch ze Stružnice č. 118. Padl  10.10.1943 v Rusku, přesné místo neuvedeno.

Wilhelm Wöhle

Wilhelm Wöhle

Wöhle Wilhelm Gefreiter Narozen dne 12. prosince 1925 ve Stružnici č. 23, manželský syn Richarda Wöhle, zemědělce ve Stružnici č. 23 a Marthy Otto ve Stružnici č. 25. Povoláním zemědělec. Padl dne 27. listopadu 1944. Průstřel břicha v Alsasku. Pohřben Surbourg, Francie. Nositel vyznamenání Železný kříž II. tř. a Odznaku za zranění. https://goo.gl/maps/MmO51

Wünsch Rudolf Obergefreiter, narozen dne 27. srpna 1922 v Radči jako syn Hermanna Wünsche, zemědělce ve Stružnici č. 15 a Lydie Fieber z Radče. Padl v Rusku. Utrpěl zranění na hlavě. Padl dne 25. června 1944 východně od Obolu, 52 km severozápadně od Witebska, na trase Polozk-Witebsk. Nositel odznaku Krymský štít a rumunské Pamětní medaile za křížové tažení proti komunismu. https://goo.gl/maps/9S3f0

Zucker Josef Obergefreiter, narozen dne 11. ledna 1917 v Horní Libchavě. Padl dne 10. dubna 1942 Redzy, Rusko. Povoláním holič, bydlel ve Stružnici č. 126. Příslušník regimentu pěchoty horských myslivců. https://goo.gl/maps/dK6xO

 

Místa úmrtí a hrobů lokalizoval dopravní odborník Ing. Emanuel Selz, Weimar, Německo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..