Historie obcí a přilehlého okolí

Předválečná historie

Polní maršál hrabě Radecký z Radče

Dne 8. ledna 1915 zemřel ve Stružnici v domě čp. 138 ve věku 84 let pan Franz Bürgermeister.  Narodil se 26. listopadu 1830 ve Chlumu u Dubé. Dne 6. října 1857 se ve Stružnici oženil s Annou Marií Ikert. V době svatby sloužil jako desátník III. ženijního pluku. Veterán který sloužil celých pět let jako ordonanc maršála Radeckého se roce 1859 zúčastnil kampaně proti Itálii.

Pravděpodobně divadelní přestavení žáků stružnické školy z roku 1931. Podobné představení je popsáno niže.

Deutsche Lipaer Zeitung z 20.prosince 1931 
Stružnice – představení žáků školy

Jako zdařilá a pěkně provedená mohou být označena dvě představení zdejší školy pod vedením učitelského sboru. Byly uvedeny dvě smysluplné a zábavné hry: „Hledači hvězd“ a „Petrův vánoční stromeček“. To nejlepší, co mohli žáci venkovské školy dosáhnout, bylo dosaženo velkým úsilím a vytrvalostí pánů učitelů. Četná návštěvnost obou představení byla jistě nejlepší odměnou a nejhezčím uznáním jak učitelskému sboru, tak hercům. Na obou hrách se podílelo 127 dětí, z nichž u prvního představení si zaslouží být vyzvednuty Traudi Spazier, jako Annegret a Annl Hocke jako Heinerle. Marta Schäfer, jako selka Kathi, Frida Thume jako anděl strážný, v roli babky kořenářky Marie Mauder a jako Knecht Ruprecht¹. Josef Reichelt. Pěkně ztvárněná byla také scénka u studniční víly (Fritsch Martl) s lesními duchy. Živě a mile působilo také vystoupení a dialog dětí hvězd (Werner, Blumtritt Erna a Kammel?) Také rej květin a motýlů byl ve hře pěkně ztvárněn. Rovněž druhý kus byl důmyslný a také líbezný a veselý. Výtečně hráli hlavní role  také Walter Doms v roli Petera a Anna Girschick v roli princezny Tannengrün. Dále nechť je uveden Karl Werner v roli Krále Zimy, Anna Blumtritt v roli babičky Pohádky a Josef Lukesch jako Knecht Ruprecht¹.  Obzvláště humorně a dětsky působily reje trpaslíků, sněhuláků s tlustým sněhulákem Vrchního kuchaře u Krále Zimy, představovaným Edwinem Anderes a panáci,  lovci, zajíci a sněhové vločky. Plné uznání zaslouží živé obrazy z pohádky „O Sněhurce“. Pěkně působily duchové jedlových stromů, jedlových panen, sněhových panen a vánočních světélek. Všichni, kdo po ukončení hry opouštěli sál, museli si říci, že to bylo pěkně, ač to stálo hodně námahy.

Veškerá ta námaha si zaslouží vyslovit dík těm, kdo přispěli, aby mohlo být takové představení uvedeno.

1) pozn. Knecht Ruprecht, v našich zemích vystupuje jako čert, který doprovází Mikuláše

Třída ve stružnické škole. Školní rok 1921/1922

Branci ze Stružnice – ročník narození 1903. Vyfoceni před hostincem čp. 14

musterung-1929

Branci ze Stružnice z roku 1929

Struznice_his_predvalecna_8

Branci ze Stružnice a okolí z roku 1930 v rámečku s číslem 1. Josef Selz narozen 11.1. 1910 na Stráži – zemřel 4. 3. 1998 v Langenweddingenu v rámečku s číslem 2. Josef Otto narozen 8. 4. 1910 ve Stružnici čp.25 – zemřel 31. 3. 1993 v Langenweddingenu.

voli

Fotografie z roku 1920. Richard Wöhle se svým volským povozem na cestě ve Stružnici.

Struznice_his_predvalecna_1

Richard Wöhle a jeho manželka Martha Wöhle, rozená Otto. Jedná se o dům číslo 23 ve Stružnici. Dům se nacházel pod nádražím naproti firmě Blažek a synové.

Struznice_his_predvalecna_2

Scannen0002.Scannen0003.Scannen0004.Scannen0005.Scannen0006

Pracovní knížka pana Josefa Puhla, košíkáře ze Stružnice a člena místního pěveckého spolku.

Struznice_his_predvalecna_9

Struznice_his_predvalecna_10.roz

Stružnický rodák Obergefreiter Franz Patzner. Franz Patzner, narozen 4. srpna 1901 ve Stružnici jako syn Franze a Francizky Patzner bytem Stružnice č. p. 146, vykonával základní vojenskou službu v čs. armádě v letech 1921 – 1923 jako dělostřelec ve slovenském Ružomberoku.

Pohled z Ružomberoku, který poslal Franz svému bratru Richardovi 12. dubna 1923 s textem:

Drahý bratře,
úvodem mého psaní tě srdečně pozdravuji. Musím ti sdělit, že jsem se opět šťastně a ve zdraví dostal do Ružomberoku. Kdy se opět podívám domů nevím, zatím nemám žádnou naději. Teď již musím ukončit svých pár řádek. Ostávej ve zdraví a zase mi napiš. Mnoho pozdravů také rodičům a tvé milé. S pozdravem tvůj bratr Franz.

……………………………………………………………

Pergamenová listina z roku 1799 pro obchodního příručího Christopha Langera ze Stružnice od jeho mistra Antona Zarabary z Prahy, který byl majitelem obchodu s materiálem a barvami. Tento výuční list sloužil Christophu Langerovi jako vysvědčení o šestiletém učení v Praze.

EXIF_IMG

Kopii této listiny mi laskavě zapůjčil pan Reinhard Selz z Magdeburgu, který se narodil v listopadu 1940 v Stružnici.

Opis dokumentu:

Já, Antonín Zarabara,
městský kupec a obchodník v královském městě Praha, potvrzuji a přiznávám tímto veřejně před každým a kýmkoli, zejména kde je to potřeba, že předkladatel tohoto, počestný Christoph Langer, rodilý ze Stružnice nedaleko České Lípy, u mne v mém z Boží milosti obchodě s barvami a materiálem po dobu šesti let, jako obchodní učeň pracoval. Během času se choval, jak se patří na čestného člověka, ve věrnosti, píli, bázni Boží a s poslušnou skromností a upřímností, že jsem tímto náležité potěšení cítil ……. od té chvíle ….. Christoph Langer pro jeho bezúhonné chování a přestálá učební léta jsem mu dal za vyučenou, mne o zkoušky požádal, které svým slušným chováním opravdu k …… nebylo možné odepřít, naopak spíše se zřetelem k jeho dobrém chování splniti jeho vůli. Načež jsem mu k podpoře v jeho štěstí tímto nejen tento výuční list hodnověrně udělil, ale také na vše, co se stavovské cti a vážnosti …. zvláště v obchodu oddaným pánům společenstva a … a těm kterým bude tento výuční list předložen, můj zdvořilý a přátelský … předchází. Oblíbený Christoph Langer, při náklonnosti a nejpřátelštějším doporučení, doporučuji, aby mu byla přízeň zachována. Na … ověření toho jsem tento veřejný výuční list opatřil svým podpisem a jako obyčejně i cechovní insignií opatřil. Tak se stalo v Praze, dne 1. března tisícsedmsetdevadesátdevět.
Antonín Zaraba

1 komentář u Předválečná historie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..