Historie obcí a přilehlého okolí

Předválečná historie

Třída ve stružnické škole. Školní rok 1921/1922

Branci ze Stružnice – ročník narození 1903. Vyfoceni před hostincem čp. 14

musterung-1929

Branci ze Stružnice z roku 1929

Struznice_his_predvalecna_8

Branci ze Stružnice a okolí z roku 1930 v rámečku s číslem 1. Josef Selz narozen 11.1. 1910 na Stráži – zemřel 4. 3. 1998 v Langenweddingenu v rámečku s číslem 2. Josef Otto narozen 8. 4. 1910 ve Stružnici čp.25 – zemřel 31. 3. 1993 v Langenweddingenu.

voli

Fotografie z roku 1920. Richard Wöhle se svým volským povozem na cestě ve Stružnici.

Struznice_his_predvalecna_1

Richard Wöhle a jeho manželka Martha Wöhle, rozená Otto. Jedná se o dům číslo 23 ve Stružnici. Dům se nacházel pod nádražím naproti firmě Blažek a synové.

Struznice_his_predvalecna_2

Scannen0002.Scannen0003.Scannen0004.Scannen0005.Scannen0006

Pracovní knížka pana Josefa Puhla, košíkáře ze Stružnice a člena místního pěveckého spolku.

Struznice_his_predvalecna_9

Struznice_his_predvalecna_10.roz

Stružnický rodák Obergefreiter Franz Patzner. Franz Patzner, narozen 4. srpna 1901 ve Stružnici jako syn Franze a Francizky Patzner bytem Stružnice č. p. 146, vykonával základní vojenskou službu v čs. armádě v letech 1921 – 1923 jako dělostřelec ve slovenském Ružomberoku.

Pohled z Ružomberoku, který poslal Franz svému bratru Richardovi 12. dubna 1923 s textem:

Drahý bratře,
úvodem mého psaní tě srdečně pozdravuji. Musím ti sdělit, že jsem se opět šťastně a ve zdraví dostal do Ružomberoku. Kdy se opět podívám domů nevím, zatím nemám žádnou naději. Teď již musím ukončit svých pár řádek. Ostávej ve zdraví a zase mi napiš. Mnoho pozdravů také rodičům a tvé milé. S pozdravem tvůj bratr Franz.

……………………………………………………………

Pergamenová listina z roku 1799 pro obchodního příručího Christopha Langera ze Stružnice od jeho mistra Antona Zarabary z Prahy, který byl majitelem obchodu s materiálem a barvami. Tento výuční list sloužil Christophu Langerovi jako vysvědčení o šestiletém učení v Praze.

EXIF_IMG

Kopii této listiny mi laskavě zapůjčil pan Reinhard Selz z Magdeburgu, který se narodil v listopadu 1940 v Stružnici.

Opis dokumentu:

Já, Antonín Zarabara,
městský kupec a obchodník v královském městě Praha, potvrzuji a přiznávám tímto veřejně před každým a kýmkoli, zejména kde je to potřeba, že předkladatel tohoto, počestný Christoph Langer, rodilý ze Stružnice nedaleko České Lípy, u mne v mém z Boží milosti obchodě s barvami a materiálem po dobu šesti let, jako obchodní učeň pracoval. Během času se choval, jak se patří na čestného člověka, ve věrnosti, píli, bázni Boží a s poslušnou skromností a upřímností, že jsem tímto náležité potěšení cítil ……. od té chvíle ….. Christoph Langer pro jeho bezúhonné chování a přestálá učební léta jsem mu dal za vyučenou, mne o zkoušky požádal, které svým slušným chováním opravdu k …… nebylo možné odepřít, naopak spíše se zřetelem k jeho dobrém chování splniti jeho vůli. Načež jsem mu k podpoře v jeho štěstí tímto nejen tento výuční list hodnověrně udělil, ale také na vše, co se stavovské cti a vážnosti …. zvláště v obchodu oddaným pánům společenstva a … a těm kterým bude tento výuční list předložen, můj zdvořilý a přátelský … předchází. Oblíbený Christoph Langer, při náklonnosti a nejpřátelštějším doporučení, doporučuji, aby mu byla přízeň zachována. Na … ověření toho jsem tento veřejný výuční list opatřil svým podpisem a jako obyčejně i cechovní insignií opatřil. Tak se stalo v Praze, dne 1. března tisícsedmsetdevadesátdevět.
Antonín Zaraba

1 komentář u Předválečná historie

  • Vážený pane Fletcher, Vaše historická práce obou obcí se mi velmi líbila,neb jsem sám cobc hobyhistorik mých obcí Krupka-Bohosudov (Graupen-Mariaschein). Moje otázka na Vás. můj praděda z otcovi strany přišel do Mariascheinu okolo 1890 kde si vzal za manželku Rúženu Waltrovou.Preděda Adolf Reinert byl z Neustadtlu Pč. 55 nar. 8.7.1868, jeho otec Laurenz Reinert nar. 7.8.1835 a Laurencův otec Josef Reinert si vzal v roce 1833 Apolonii Reinert z pč. Jezvé 38 což byla dcera Václava Reinerta a jehožsyn nebo vnuk Franz Reinert je pochován v Jezvé ,zemřel 2.8.1906.
    Pane Fletcher můžete mi něco říci o tomto rodu Reinert. Byl jsem tam osobně v roce 1992 a našel jsem jen zbytek starého domu č. 38 na dvoře, jinak nic. Pokud budete mít čas napište mi na můj Email. Děkuji Peter Paul Reinert.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*