Historie obcí a přilehlého okolí

Jeho Blahorodí Josef Wünsch

Stružnický rodák Josef Wünsch se vrátil domů

V březnu roku 2010 jsem při hledání na internetu objevil, že je ve vídeňském antikvariátu Inlibris nabízena písemná pozůstalost po významném pražském a vídeňském obchodníkovi narozeném ve Stružnici v domě čp.  12 v roce 1812, který se jmenoval Josef Wünsch. Nevěděl jsem, co pozůstalost přesně obsahuje, protože na stránkách antikvariátu byl jen krátký seznam, ale i ten napovídal tomu, že je to zajímavý objev. Nevěděl jsem, jak pozůstalost získat, ale velice jsem po ní toužil. Někdy v květnu se na stránky ozval potomek jezveckých rodáků pan profesor Ernest Ulbrich z Rakouska a to byla moje příležitost. Po krátkém setkání v létě v Jezvé, kdy jsme zjistili, že máme stejné zájmy, jsem se na prof. Ulbricha obrátil s prosbou o pomoc při získání této pozůstalosti. Ten ochotně souhlasil a při své návštěvě Vídně antikvariát Inlibris navštívil a vyžádal si podrobný seznam dokumentů, který mi zaslal. Ze seznamu jsem se dozvěděl, že Josef Wünsch byl opravdu pozoruhodný člověk. Obchodník vyučený v Praze sponzoroval pražský chudobinec, v roce 1866 obdržel Záslužný kříž ve zlatě za občanské zásluhy a loajalitu, což bylo nejvyšší civilní vyznamenání z dob Rakouska-Uherska za vlády krále a císaře Františka Josefa prvního. Ze svého objevu jsem byl tak nadšen, že jsem se obrátil na zastupitelstvo obce s prosbou o pomoc při získání této pozůstalosti. Po předložení podrobného seznamu dokumentů a dopisů na dalším zasedání zastupitelstva zastupitelé odhlasovali, že obec tuto památku na významného stružnického občana zakoupí.

To byla velmi dobrá zpráva, o které jsem ihned informoval prof. Ulbricha do Rakouska a ten pro pozůstalost do Vídně dojel, a když mi potom napsal, že obsahuje velmi zajímavé věci, nemohl jsem se dočkat, až se do pozůstalosti budu moci podívat.

Struznice_osoby_wunsch_1

Profesor Ernest Ulbrich mi předává pozůstalost. Předání sleduje můj kamarád a tlumočník pan Roman Řezáč ze Žandova.

Pozůstalost Josefa Wünsche je velmi obsáhlá, kromě jiného obsahuje školní vysvědčení ze Stružnice z 9.9.1825, výuční listy, přehled kodexů věrnostního pro povolání obchodní, cestovní pas se šesti razítky, domovské listy z Prahy, obchodní dopisy s oslovením „Jeho Blahorodí Josef Wünsch“. Dále milostné dopisy na růžovém papíře psané jeho budoucí ženou Karolínou rozenou Pietschmann do Vídně, s oslovením „Lieber Wünsch“ později, když jejich vztah pokročil „Mein lieber Wünsch“, na jejichž překlady se těším nejvíc. Dále mnoho dopisů psaných ve Stružnici jeho ženou Karolínou, která zde pobývala s dětmi v době Svatodušního povstání v Praze v roce 1848, dopis ku předání záslužného kříže a noviny Prager Zeitung z 27.10.1866, kde je o tom záznam, děkovný dopis z pražského chudobince, výuční list jeho syna Josefa a diplom za jeho členství v armádní kapele v Praze.

Dokumenty jsou psané ručně, některé jsou psané nádherným rukopisem, podobají se spíše uměleckému dílu a některé jsou těžko čitelné i pro znalce německého jazyka. Pokusím se je nechat přeložit a celý příběh Josefa Wünsche i s jeho dokumenty budu zveřejňovat na stránkách www.struznice-jezve.cz a v Regionálním zpravodaji.

Poděkování za pomoc při získání pozůstalosti zaslouží zastupitelé obce Stružnice za financování celé akce, pan Souček z Jezvé a moje dcera Nicola za překládání korespondence a pan profesor Ernest Ulbrich, který to celé zařídil v Rakousku a pozůstalost přivezl v listopadu do České Lípy.

Z pozůstalosti Josefa Wünsche

Struznice_osoby_wunsch_2.Struznice_osoby_wunsch_3

Pochvalný list od mistra Anton Pietschmanna pozdějšího tchána

Struznice_osoby_wunsch_4.Struznice_osoby_wunsch_5

Cestovní doklad Josefa Wünsche

Struznice_osoby_wunsch_6

 

Zlatý záslužný kříž jaký Josef Wünsch obdržel od Císaře pána

Struznice_osoby_wunsch_7

Děkovný dopis, který Josef Wünsch obdržel za své bohulibé skutky.

Struznice_osoby_wunsch_8.Struznice_osoby_wunsch_9

Kopie a překlad školního vysvědčení Josefa Wünsche ze Stružnické školy z 9. září roku 1825.

Josef Wünsch – školák druhé třídy školy ve Stružnici jest školákem velmi pilným a učenlivým, jak dosvědčuje jeho níže sepsaný prospěch.

Náboženství – velmi dobré
Čtení Latinsky – velmi dobré
Čtení Německy – velmi dobré
Psaní – velmi dobré
Kurent – velmi dobré
Úřední psaní – velmi dobré
Počty – velmi dobré
Kupecké počty – dobré
Diktované psaní – velmi dobré
Úvod do gramatiky – dobré

Obhájil své vysvědčení z první třídy, jako velmi dobré s vyznamenáním.

Ve Stružnici dne 9. září 1825

Franz Heyda – farář, Franz Hauptmann – ředitel školy