Historie obcí a přilehlého okolí

Lipová alej

Struznice_ruzne_lipovaalej_01

Pohled do lipové aleje okolo roku 1920

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Liniová zeleň – alej, kterou tvoří lípy srdčité (Tilia cordata) a lípy velkolisté (Tilia platyphylla) se nachází na pozemku parcele číslo 328/1 v katastrálním území Stružnice. Od roku 2001 je tato lipová alej registrována příslušným orgánem ochrany přírody jako VKP (významný krajinný prvek). Tato registrace podle zákona o ochraně přírody a krajiny, zajišťuje zvýšenou ochranu před každým zásahem do takového přírodního útvaru.Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V aleji se nachází 29 vzrostlých stromů. Stáří ani velikost není stejná, což svědčí o její obnově v předchozím období našimi předky. Stáří nejstarších exemplářů v lipové aleji se odhaduje na více než 150 let. V roce 2001 proběhla rozsáhlá údržba této aleje spojená s dosadbou nových stromů, aby byla i v budoucnosti zachována celistvost původní liniové výsadby. Bohužel několik dosazených stromů zničili vandalové a dodnes není lipová alej stále celistvá a čeká na dosadbu několika málo stromů. Věříme, že v rámci zachování kulturního dědictví obce, proběhne dosadba co nejdříve.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Směrem od hlavní silnice po pravé straně je 15 stromů a po levé je 14 stromů. Stromy v létě denně vyprodukují 29 000 litrů kyslíku, odpaří přes 2 900 litrů vody což představuje 2 030 kWh energie. Zachytí ohromné množství prachu, rozkvetlé lípy poskytují potravu pro včely a hmyz, úkryt pro hnízda drobného ptactva a v dutinách přebývají netopýři.

Starší komentáře

 1. David:

Jel jsem touhle alejí a moc se mi líbí, dobře že vesnice nejsou jen satelity měst, ale taky stromy, pole, návsi. Ten statek je ostuda, jinak krásný kout vaší vsi. Taky Jezvé má pěknou náves, hodně se tady změnilo k lepšímu.

18 Prosinec 2009, 9:56 pm

 1. Camel:

Co tady řešíte, ještě na stromech nejsou squatteři, ale aby brzy neobydleli ten rozpadlej statek.

19 Listopad 2009, 10:18 pm

 1. Josef:

V Usnesení zastupitelstva jsou již 3 body, která se týkají této aleje: č.u. 2008-12-22, č.u. 2009-19-7, č.u. 2009-20-6. Protože taková problematika není vzít do ruky pilu a konat, ale představuje poměrně složitý proces schvalování. Z této pozice si myslím, že Obec již v této věci udělala jistě patřičné kroky a nyní záleží na dalším postupu orgánů.
Stav lipové aleje je ožehavé téma, neboť vzrostlé stromy zasahují svými větvemi nad rodinné domy a lidé přirozeně mají zájem o řešení. Z pozice Obecního úřadu byly již prvotní kroky učiněny, nyní záleží na orgánech ochrany přírody, kdy vydají povolení.
Tato situace se diskuzí na veřejném zasedání zastupitelstva obce nevyřeší a pokud by na oficiálních stránkách Obce Stružnice bylo diskuzní fórum, řešilo by se toto téma tam.
To, že je řada čtenářů zde uvádí různé argumenty, je zcela normální, nejsme uniformní a né každému rostou lípy pár desítek metrů od domu. Dále po každé vichřici je komunikace plná popadaných větví. Takže je moc fajn, že můžeme na těchto skvělých stránkách řešit každé téma, které se týká místního občana i přespolních, kteří se o naší obec zajímají.
P.S. Tyro stránky mají skutečně velmi dobrou úroveň a snad by si zasloužily i účast v nějaké soutěži o “zlatý erb – neoficiální stránky obce”.

1 Listopad 2009, 9:29 pm

 1. Petr Fletcher:

Koukám, že stav lipové aleje je pěkně ožehavé téma. Nevím, proč se všichni obracejí na tyto neoficiální stránky ohledně ošetření této aleje. Všem, které stav lipové aleje zajímá, doporučuji napsat svůj dotaz na oficiální stránky obce nebo navštívit 12. listopadu 2009 od 19:00 hod. veřejné zasedání obecního úřadu a tam vznést svoje připomínky a dotazy.

1 Listopad 2009, 11:49 am

 1. Josef:

čas kvapí a tak po delší době připomínám dění kolem lipové aleje. Už je nejvyšší čas udělat zásah do korun stromů v lipové aleji. Sice jsou stromy nyní bezpečnější (hmotnost větví je až o 1/3 nižší), neboť listí již opadalo, ale zub času se na těch stromech rychle podepisuje a domnívám se, že tak 6 stromů je takřka nutných bezodkladné péče (ořez, frézování odumřelého dřeva, konzervace ošetřením ran po řezu a také instalace šindelových stříšek, aby do dutin dále nezatékalo. Zkrácení terminálu by bylo individuální dle stavu stromu, ale někde bude nutné. Co se dosadby týče, bylo by to vhodné, ale to záleží na projektantovi.

31 Říjen 2009, 9:35 pm

 1. SKODA.TUNING.L00:

Ty stromy by byly již dávno ošetřený, ořezaný, bezpečný a asi by tu byly dalších sto let, jenže když je někdo proti protože mu to neroste u domu, tak ho to neohrožuje. Navíc ty stromy po ořezání obráží a to je vidět, že ty ořezání jsou ku prospěchu, jak píše pan Tröschel. Ale termín řezání stromů by mě taky zajímal, ať už je to hotový. Před rokem byly některý větce ořezaný a pěkně se ty větve zazelenali. Ta snad to obec a taky ty odpůrci zváží, že to je jen k prospěchu.

25 Říjen 2009, 8:23 pm

 1. Pařez:

Tak jsem koukal, že listí uklízí, ale kdy dojde na ty suchý větve ?

23 Říjen 2009, 6:18 am

 1. Jan Tröschel:

Mrazí mě v zádech, když tu čtu některé názory, např. pana Hudečka. Alejí chodíme celá desetiletí, občas ze stromů něco spadne, ale nikdy by mě nenapadlo tak radikální řešení. Vždyť je to jedna z posledních památek, kterou tu máme – o kostel jsme přišli, z bořetínské kapličky se stala rekreační chata…atd.atd. Argumentovat tím, že někde strom někoho zabil a s tímhle argumentem “ošetřovat” zeleň v obci, to mi připadá hloupé. Z dnešního stavu lip se můžeme dobře poučit – je to důsledek neustálého zasahování do vývoje stromu, destrukce kmene hnilobou po zbytečných a neošetřených zmlazovacích řezech. Kdyby byly lípy ponechány svému vývoji, měli by před sebou ještě dlouhá staletí.

27 Září 2009, 9:55 am

 1. Petr:

Termín údržby aleje mi není znám, s dotazem se musíte obrátit na obecní úřad.

14 Červenec 2009, 9:24 am

 1. Alois Svoboda:

Prosím o sdělení, kde začít s údžbou lipové aleje, cca 100 let, v blízkosti pěší zony. Jsem vlastník pozemku.

13 Červenec 2009, 5:34 pm

 1. Josef:

Tak to je prima.

24 Květen 2009, 10:51 pm

 1. Iveta:

Na ořezání aleje už je vypracovaný projekt i vybrána firma, bohužel se to nestihlo realizovat do konce vegetatačního klidu stromů , takže se ořezání bude provádět na podzim.

26 Duben 2009, 6:57 am  |  Upravit

 1. Tunning:

No asi to někdo brzdí, aby se ty stromy seřezaly. Udělejte referendum mezi místními a uvidíte. Tady na stránkách aspoň anketu.

17 Duben 2009, 9:41 pm

 1. Petr Fletcher:

Bohužel ošetření aleje se odkládá, né mojí vinou, kdyby to bylo v mé moci tak je alej již ošetřená. Další případné připomínky by bylo lepší směrovat na Obecní úřad, který o těchto věcech rozhoduje.

15 Duben 2009, 9:01 am

 1. Petr Hudeček:

Tak to kulturní dedictví brzy spadne někomu v lepším případě na barák, v hoším na hlavu. To asi někdo kdo tam bydlí je proti jakýmukoliv kácení těch stromů, asi mu to neohrožuje jeho dům. Vegetace už nastoupila, tak se to zase podařilo “zachránit” ty polosuchý a nebezpečný stromy. Dneska jsem jel kolem na kole a nic se neděje.

10 Duben 2009, 6:31 pm

 1. Hudeček (hudryk.petas@email.cz):

Dík za odezvu, je vidět že to tady lidi čtou. U nás v Lípě pokácely řadu nebezpečných stromů a ty vzácnější a staré často ořezávají. Vaše stránky se mi moc líbí, zjistil jsem je z odkazu www.bohmischleipa.cz ty jsou taky moc pěkný. Tak až na jaře pojedu na kole tou alejí, tak už nebudu kritizovat, jen jsem napsal názor, protože přes Stružnici často na kole jezdim a je tam docela pěkně.

21 Březen 2009, 12:34 am

 1. Petr Fletcher:

Dobrý den pane Hudeček,
nedá mi to a musim reagovat na váš komentář k lipové aleji. V současné době probíhá příprava na celkové ošetření aleje které proběhne letos. Tuto přípravu bude provádět odborná firma. Souhlasím s vámi, že neošetřené stromy můžou být nebezpečné a že je potřeba stromům odlehčit a prořezat přerostlé větve, ale nesouhlasím s tím, že by se měly vykácet a zasadit nové. Celá lipová alej je tu po mnoho let součástí stružnické historie a je to vlastně poslední historická památka ve Stružnici a podle toho se k ní musíme chovat.

18 Březen 2009, 1:49 pm

 1. Petr Hudeček:

Po tom co se stalo ve Zlíně, kdy strom zabil dva mladý,lidi, kteří měli život před sebou, bych doporučoval stromy pokácet nebo seřezat tak, aby při větru nespadly. Jsou prohnilé, duté, křehké. Už dávno měly ty stromy pokácet, jsou v hrozným stavu. Čiňte něco, než se stane neštěstí. Ty větve, když spadnou, tak to zničí úplně vše. Tak lidi, čiňte a neohlížejte se na příspěvky zelených (viz příspěvek výše). Navíc dají se vysadit stromy nový, tak o co jde ? Tady, když jsem šel kolem těch stromů, tak fakt hrůza, ať to posoudí někdo kompetentní. Čus

12 Březen 2009, 10:53 pm

 1. Josef Hamada:

Tato lipová alej je jedno z mála kulturních dědictví, které zde zůstalo po našich předcích. Rozhodně si zaslouží častější údržbu z hlediska fytosanitárního (odstranění suchých a jinak napadených větví, zastřešení otevřených dutin kmenů a jejich ošetření fungicidy). Dále by jistě bylo nutné zkontrolovat stávající nepředepjaté vázání kosterních větví systémem “KOBRA”. A v neposlední řadě provést dosadbu, aby alej byla liniová v pravidelném sponu. Díky, že Obecní úřad již činí kroky vedoucí k záchraně tohoto významného krajinného prvku, který zde zůstane i pro budoucí generace.

19 Červen 2008, 2:22 pm

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..