Historie obcí a přilehlého okolí

Významné objekty


Dům č. p. 104

Na fotografii F. A. Wenzela z Benešova přibližně z roku 1913 je rodina pana Franze Selze ze Stružnice č. p. 104, jejich čeládka a další tažná zvířata. Při sčítání obyvatel v roce 1924 v tomto domě byly zapsáni tito obyvatelé: Selz Franz - majite...

Hřbitov Stružnice

Obrázek stružnického hřbitova v dubnu roku 2009 Obrázek stružnického hřbitova okolo roku 1990

Kostel Nejsvětější Trojice

Koncem 18. století si místní obyvatelé začali uvědomovat potřebu vlastního kostela. Se všemi záležitostmi církevního života bylo nutno putovat do Jezvé, což bylo nepohodlné, a z prestižních důvodů neúnosné. Stružničtí se proto rozhodli, že si postaví k...

Lávka přes Ploučnici

Okresní úřad v České Lípě udělil dne 4. 4. 1930 povolení ke stavbě této lávky. Okresní úřad v České Lípě. Dne - 4. IV. 1930 Čís. 16098. Obecnímu úřadu ve Stružnici. K Vaší žádosti uděluje se Vám, na podkladě předložených plánů a místního šetření provedené...

Samoobsluha

Zpráva z Českolipského nástupu ze 17. března 1983 V pátek 18. března byla slavnostně otevřena nová prodejna smíšeného zboží ve Stružnici. Byla vybudována v akci „Z” nákladem 890 000 korun. Stružničtí občané zde odpracovali 7 800 brigádnických hodin....

Stružnický mlýn

Přidány obrázky mlýna z roku 1989 Na reklamním obrázku je krásně vidět celý areál stružnického mlýna. Vlevo stodola (dnes vodácká klubovna), za ní dům personálu, kde po válce bydlela paní Hudcová a další zázemí. Mezi stodolou a domem personálu je doce...