Historie obcí a přilehlého okolí

Jezvecká lávka

 


Celkový pohled na Jezveckou lávku

steg-2-001

Jezvecká lávka v roce 1938 nebo 1939. Jedno z děvčat je Hilda Wünsch ze Stružnice č. 65 a druhé děvče se jmenuje Hocke, asi z Jezvé č.  69

Jezve_ruzne_fotky_07

Před stavbou mostu, byla tato lávka jediným spojením s částí Stružnice, která se rozkládá na druhém břehu řeky Ploučnice.
Lávka začínala u jezveckého mlýna a končila u domu čp. 63. Postavena byla z velkých plochých kamenů. Několik těchto kamenů se ještě dochovalo za mlýnským náhonem na počátku této lávky.

                                                Jezve_ruzne_fotky_21 Jezve_ruzne_fotky_22

Kamenná lávka, která vedla okolo jezveckého mlýna. Na jejím původním místě se ještě nachází několik plochých kamenů.

Strau_nitz Steg, Hochwasser Febr. 1932

Lávka byla v průběhu věků svědkem mnoha povodní. Tato je z roku 1935

LEAD Technologies Inc. V1.01

Tato povodeň je pravděpodobně z roku 1947